07-05-2020

SweengSweeng
hurhow är am/is/are
det itbragood
duyouharhave
gjortdonenåt somethings
roligt funithis
helgenwekendgick went
tobio cinema
medwithminmy
kompisfriendnågon anyone
vetknowomif
känner knowhenneher
varwashonshe
dinyourinflyttnings moving
festpartydärthere
hurwhatserlooks
utout/likelång long
smalthinkort short
hårhairniyou
träffadesmetfaktiskt actually
ihågrememberVarifrån where
känner knowviwe
universitetet universitystuderade studied
tillsammanstogetherOkejokay
Och andblev became
vänner friendsganska pretty
snabbt quicklyjättetrevlignice
snäll kindväldigt very
vän friendatt hato have
som as/thatalltid always
när whenbehöver need
lita trustnåt any
gemensamt commonintresseinterest
filmer movieiblandsomethings
oftaoftengår go
teater theaterocksåtoo
gillar likelåter allows/sounds
som likeintressant interesting
sofår may
tatake/bringtillto
nästa nextgörado
ska willsäga tell
kan canlära teach/get
ossUSinflyttningsfest move-in-party
flyttat movebostadhome
beskriva describehennes her
utseendeout lookminns remember
vara beandra other
människorpeopletro faith
verkar semsOrd word
fällortrapsbekant known
kollega colleagueskillnadendifference
betyder meanverbenverb
ganska quitevem who
utan withoutgångentime
Träna exercisemeramore
Berätta telldina your
brukar usuallynågra some
vänskap friendship

Assignment 11-05-2020 NYHETS-SIDAN

SweEnSweEn
NYHETSNewsSIDANPage
Inget nothing/novalchoice
iin/at Polen Poland
skulle would/shouldhahave
varitbeenpresidentval presidential
elections
söndagen Sundaystyrande rulling
partietpartyLagteam
rättvisa justicevillecity
genomföra carry outtrotsdespite
coronasmittancoronavirus
infection.
sista last
stund momentblevbecome
valet electioninställtinstall
Nej notill to
stympningmutilation/defectkönsgender
Könsstympning Genital mutilationskeroccurs
vanligenusuallynär when
flickorgirlsmellanbetween
görs doneofta often
med withknivknife
utan withoutbedövningattractive
vanligt commonvidat
skärsurfacemanman
bort awayhelawhole
delarpartavof
flickans girl’skönsorgangenitals
förbjuder prohibitingsomas
bryter breaksmot against
lagenactMångamany
äldreelderlydördie
detheallraof all
flestamostde allra flesta most of
them
somas/whoöver over
åryeardåligabad
skyddaprotecting frånfrom
blivitbecomesmittade infected
boenden accommodationseller or
genomthrough/viahemtjänsthome care
kunnatcoulddrabba affecting
Den thatfrågan question
ställer point/to set / place etcsigarise
villkor conditionsinomwithin
vårdhealthomsorgcare
Arbetsvillkorenworking conditionsäldrevården elderly care
blibemåste must
bättrebetterDetta this
sasaidstatsministerprime minister
förralastveckanweek
Personalen staffsaknatmissing
skyddsutrustningprotective
equipment
fått got
för toolitelittle
utbildning educationhygien hygiene
smittspridningcontamination/polutiontimanställdahourly
workers
därför thereforerättright
sjuklönsick payny new
vänfriendöva practise
GETnyanew ones
vännerfriendslätteasy
kännafeelsigitself
ensam alonedessa these
tidertimesfinnsexists
Organisationen organizationordnararranges
digitala digitalmöten meeting
svenskarswedishinom inside
utanföroutsidesommarsummer
Faran dangeröver over
änyetspridaspread
sjukdomen diseaselandetcountry
säger saysmenarmeans/ to suggest
kanskemightfår may
stanna stayledighetervacations
blommorflowersNaturen nature
vacker beautifullike/so/as
härhere/aroundsett seen
gullvivacowslipviolviol
vitsippawood anemone

Assignment 25-05-2020 NYHETS-SIDAN

SweEngSweEng
Mångamanyväntarwait
operationoperationhårt hard
tryckpressure/
print
vården care
krisencrisisdrabbataffected
människorpeopleLandetsCountry’s
sjukhushospitalbehövtneeded
ställa setplanerade planned
står STANDScirkaAPPROX
personer PEOPLEqueue
getHon she
bli be / becomeledare leader
för forbestår consists
fackförbundunionsTillsammans together
de theymiljoner millions
medlemmarmemberskämpar fighting
bättrebetterlöner salaries
villkor conditionsvälja choose
juni Junehetercalled
troligen probablyfunnits around
andra secondkvinnan woman
postenrecordgenom through
tidernathe ageStort Big
skalvquakekraftigt powerful
jordskalvearthquakeinträffade occurred
förra lastmätte messured
styrka strengthrichterskalanRecterscle
Företaget companybryterbreaks
järnmalm iron oregruvor mines
runtruntaroundbefann were
skadadamageLugn calm
matfoodbakrear/
back
kanelbullecinnamon bun.oroliga Troubled
tidertimestilla quite
sinone’soroconcern
populärt popularatt for
baka bakingbrödbread
bullar bunshemmaat home
Affärerna storessålt sold
mermorekanelcinnamon
kardemumma cardamomjäst yeast
än thanvanligtusual
vårt ourgrannland neibhboring
country
NorgeNorwaytraditionell traditional
matfoodDär there
ätiteatenpotatispotatoes
vårenspringMors mother’s
dagdayfirar celebrate
våra ourmammormother/
mamma
helgdagholidayblev become
kungenkingmakt power
självständigt independentland country
igenagainfick got
också alsogrundlag foundation
mindre lessriksdagenparliament
planerar plan kalladcalled
hemesterstaycation

By toihid

Leave a Reply