Swedish vocabulary – test method class

SweensweenVälkomnaWelcomeTestmetodik Test methodtestadministrationadministrationLyckades succeed Vem är jag? Who am I?mjukvarutestningsoftware testinggenom throughgrå-lögngrey linefå getsom assedanagoTror thinkhafthadtänkbaraconceivabletitlartitleKanske maybeautomatiserareautomatorkodacodeanställd employeeproduk productbolagcompanykonsultconsultantolika different firmorcompanystorbig mindresmallerFörsvardefenseutbildningeducationforskningresearchbarnschilderngillarlikeöl beerhårdrockhard rockVilkatidi är niwho are you?MittmytidigarepasterfarenheterexperienceFörväntningar expectations Genomgång…

Swedish vocabulary from Swedishpod101.com

Most common adjectives https://www.swedishpod101.com/swedish-vocabulary-lists/most-common-adjectives https://www.swedishpod101.com/swedish-vocabulary-lists/essential-adverbs-of-frequency-and-time Essential Vocabulary For Talking About The Language Talking about Days in Swedish How Will You Spend Your Summer Vacation? Which Adjective Describes Your Personality Best?

Svenska Vocabulary

07-05-2020 SweengSweenghurhow är am/is/aredet itbragoodduyouharhavegjortdonenåt somethingsroligt funithishelgenwekendgick wentpå tobio cinemamedwithminmykompisfriendnågon anyonevetknowomifkänner knowhennehervarwashonshedinyourinflyttnings movingfestpartydärtherehurwhatserlooksutout/likelång longsmalthinkort shorthårhairniyouträffadesmetfaktiskt actuallyihågrememberVarifrån wherekänner knowviweuniversitetet universitystuderade studiedtillsammanstogetherOkejokayOch andblev becamevänner friendsganska prettysnabbt quicklyjättetrevlignicesnäll kindväldigt veryvän friendatt hato havesom…

Important 100 verbs in Svenska

Audio https://www.youtube.com/watch?v=2drvq56DZ74 1.SweEngSweEng2.anländaarrivefrågaask3.badabatheblibecome4. att Börja begintrobelieve5.ha sönderbreakborstabrush 6.köpabuyringacall7.kancanatt städaclean8.stängaclosekommacome9.att laga matcookkorrektcorrect10.gråtacryskäracut11.dansadance göra do12.ritadrawDrömmadream13.drickadrink ätaeat14. inträda entersuddaerase15.tränaexerciseexisteraexist16.förklaraexplainkännafeel17.avslutafinishatt glömmaforget18.frysafreezeresa sigget up 19.gågolyssnahear20.hjälpahelphålla ihold21.kramahugskrattalaugh22.lära siglearnlämnaleave23.gillalikelyssnalisten24.att tittalookälskalove25.bo livegöramake26.memoreramemorizemissamiss27.behövaneedöppnaopen28.betalapaysvarapick up29.förberedpreparedrapull30.trycka pushregnarain31.läsareadminnasremember32.hyrarentuppreparepeat33.liknaresemblerespekterarespect34.vilarestretunerareturm35.åkaridesägasay36.letasearchsesee37. säljasellatt skickasend38.serveraserveatt handlashop39.gå på…